Analýzy vad odlitků

Fotodokumentace bez destrukce odlitku.

MIKROSKOPICKÁ ANALÝZA DEFEKTŮ ZVĚTŠENÍ 20-200 X

Vizualizace trendů

Struskoplynová vada – výplň defektu, identifikace mikoskopem Dino-Lite Dino-Lite AM4115ZT

Vizualizace trendů

Zahlcený plyn, dutina v neotryskaném a otryskaném odlitku

Vizualizace trendů

Zrna křemenného písku v dutině vady, identifikace mikoskopem Dino-Lite AM4115ZT