Analýzy formovacích směsí

Sítová, chemická a strukturní analýza, technologické vlastnosti, vizualizace.

NABÍDKA ANALÝZ

Analýzy formovacích směsí a ostřiv jsou zajišťovány prostřednictvím špičkově vybavených tuzemských i zahraničních laboratoří:
• příprava a hodnocení vlastností formovacích a jádrových směsí,
• identifikace neshod odlitků a stanovení příčin jejich vzniku.

V kooperaci lze zajistit:
• hodnocení kvality a měření vlastností slitin železa,
• analýzu metalurgie a technologie slitin železa,
• oblast tavení, hodnocení kvality a měření vlastností slitin neželezných kovů.

 

HODNOCENÍ OSTŘIVA A REGENERÁTU

• Vlhkost pomocí infralampy
• Vlhkost v sušárně
• Sypná objemová hmotnost
• Sítový rozbor (včetně vyplavitelných podílů)
• Stanovení vyplavitelných podílů
• Sítový rozbor ostřiva
• Ztráta žíháním
• Stupeň oolitizace (obj. nebo syp. hm.)
• Diferenciální termická analýza
• Hodnocení sklonu k zapékání (licí zkouška)
• Hodnocení sklonu k zapékání (teplotní zatížení do 1600 °C)
• Digitální nebo optický mikroskop – hodnocení povrchu a tvaru zrna nebo regenerátu
• pH ostřiva nebo regenerátu
• El. vodivost ve výluhu
• Stanovení síry

 

BENTONITOVÉ FORMOVACÍ SMĚSI

• Vlhkost pomocí infralampy
• Vlhkost v sušárně
• Prodyšnost
• Spěchovatelnost
• Pevnost ve štěpu
• Volná tekutost podle SVÚM
• Pevnost v zóně kondenzace vody
• Stanovení zhroutivosti směsi za tepla (pod teplotním zatížením)
• Vaznost
• MM test
• Otěr
• Sítový rozbor (včetně vyplavitelných podílů)
• Stanovení vyplavitelných podílů
• Ztráta žíháním
• Sklon k vývinu plynů (při 800 °C)
• Stupeň oolitizace (obj. nebo syp. hm.)
• Tvar zrna (optický mikroskop)
• Diferenciální termická analýza
• Stanovení optimální natrifikace bentonitu (bobtnavost)
• Stanovení uhličitanů (spektrograficky)
• Termostabilita žíhání na 500 a 550 °C
• pH jílu (výluh)
• Jílové směsi – celkové hodnocení (vlhkost, prodyšnost, vaznost, štěp, pevnost v zóně kondenzace, sítový rozbor, střední zrno, ztráta žíháním, volná tekutost, poměr štěp/vaznost)

 

UHLÍKATÉ PŘÍSADY

• Stanovení síry
• Stanovení uhlíku
• Stanovení lesklého C, koksového zbytku a těkavého podílu podle CIATF
• Obsah popela
• Ztráta žíháním
• Sítový rozbor
• Fotodokumentace

 

HOT BOX

• Pevnost v ohybu za studena
• Pevnost v ohybu za tepla dle domluvy
• Sklon k vývinu plynů při 900 °C
• Otěr za studena
• Stanovení zhroutivosti směsi za tepla (pod teplotním zatížením)

 

ST SMĚSI S ORGANICKÝMI POJIVY

• Pevnost v ohybu
• Prodyšnost
• Pevnost v tlaku
• Chování po sušení /otěr
• Stanovení zhroutivosti směsi za tepla (pod různým zatížením)
• Ztráta žíháním
• Diferenciální termická analýza
• Sklon k vývinu plynů při 900 °C
• Stanovení zpracovatelnosti (životnost)
• Počátek tuhnutí (vpichy)

 

ST SMĚSI S ANORGANICKÝMI POJIVY

• Vlhkost pomocí infralampy
• Prodyšnost
• Pevnost ve střihu
• Pevnost v tlaku
• Chování po sušení /otěr
• Stanovení zhroutivosti směsi za tepla (pod teplotním zatížením)
• Ztráta žíháním
• Diferenciální termická analýza
• Zbytková pevnost při dané teplotě
• Vytloukatelnost při dané teplotě
• Stanovení reaktivnosti pojivové soustavy (Fordův pohárek)

 

OSTATNÍ FORMOVACÍ SMĚSI

• Hodnocení kvality nátěrů (licí zkouška, drsnost podle etalonu SVÚM)
• Eroze formy tekutým kovem
• Stanovení plynných exhalací při lití

VLASTNOSTI ODPADNÍCH SMĚSÍ

• BTEX
• Ostatní dle domluvy

Napište si o bližší informace

Sítová analýza

Technologické vlastnosti

Technologické vlastnosti

Vizualizace trendů

Vizualizace trendů